למד עוד

קבצים להורדה

מסמכים לצורך התקשרות עם תמיר

טפסי דיווח לתמיר

מסמכים כלליים

אסיפת יצרנים ויבואנים

דיווחים חציוניים

דוחות כספיים

דו"ח כספי מבוקר - 2018

דו"ח כספי מבוקר - 2019

אישור ניהול תקין 2020 - לקבלת הקובץ מוזמנים לפנות אלינו במייל info@tmir.org.il

אישור ניהול תקין 2021 - לקבלת הקובץ מוזמנים לפנות אלינו במייל info@tmir.org.il

תעודת תקן אבטחת מידע ISO-27001

אחריות יצרן מורכבת - פנייה ליצרנים 29.9.2021