למד עוד

בית עסק על פי הגדרת חוק האריזות

מהו בית עסק על פי הגדרת חוק האריזות?

עד היום חשבתם שחוק האריזות מטיל עליכם את האחריות רק לטיפול בפסולת האריזות שאתם מכניסים לשוק הישראלי, אז נכון, בתפקיד הזה אתם עומדים, אבל, חוק האריזות מטיל אחריות גם על "בתי עסק" לדאוג לפינוי פסולת האריזות שמצטברת בחצרם.

אם אתה עונה לאחת מההגדרות הבאות - סימן שאתה בית-עסק:

  • רוכש בארץ או מייבא חומרי גלם לתהליך הייצור או לצורך פעילות עסקית, שאריזותיהם נשארות אצלך בחצר.
  • מייבא/ רוכש בארץ מוצרים מוכנים באריזות, פורק אותם, אורז מחדש ומוכר.
  • רוכש מכשירים ומוצרים, לשימוש רציף בפעילות העסקית, באריזות אשר נשארות בחצר בית העסק.
  • אם אתה רוכש/ מייבא מוצרים שמגיעים באריזות הובלה (קרטון מאסטר, שרינק, וכדומה) ומפיץ רק את המוצרים באריזות הפרטניות (אריזות ההובלה נשארות אצלך בחצר)

רקע

חוק האריזות  מגדיר שני תפקידים לבתי-עסק:

  1. במידה ובית העסק הינו גם יצרן/יבואן- מכניס אריזות לשוק הישראלי, עליו להתקשר עם תמיר ולשלם דמי טיפול על אותם אריזות שנכנסות לשוק - בתחום הזה אתם עומדים בדרישות החוק.
  2. ללא קשר לסעיף 1 לעיל, בתי עסק שבחצר שלהם מצטברת פסולת אריזות צריכים להתקשר עם תאגיד תמיר ולפנות את פסולת האריזות על ידי קבלן איסוף מורשה שאושר ע"י תמיר.

 על פי סעיף 26 לחוק האריזות, בית עסק רשאי לפנות את פסולת האריזות שהצטברה בחצרו באמצעות התקשרות ישירה עם תמיר בהיותו גוף מוכר.  במקרה כזה ייעשה פינוי פסולת האריזות ע"י אחד מקבלני האיסוף המורשים של תמיר על פי בחירתו של בית העסק ובהתאם לתנאים המסחריים עליהם יסכימו בית העסק והקבלן המורשה. 

הגדרות

בית עסק: מקום שבמהלך העבודה או העסקים מצטברת בו  פסולת אריזות


דוגמאות לבתי עסק
: מחסן חומרי גלם, מרלו"ג, חצר מפעל מייצר, קניון, מוסך, חנות ממכר, משרדים, מלון, מרכז שירות לקוחות, ועוד

דוגמאות לאריזות מסחריות:חביות מתכת או פלסטיק, ג'ריקנים, ביגבגים, קרטונים, קרטוני מאסטר, טבורי קרטון, ארגזי פלסטיק או עץ, משטחי פלסטיק או עץ, שרינקים מפלסטיק, שקי ניילון, מיכלי 1000 ליטר וכדומה.

מחוייבות של בתי עסק

יצרנים אשר התקשרו בהסכם עם תמיר, מדווחים על האריזות שמכניסים לשוק ומשלמים על כך דמי טיפול, לכן חשיבות גבוהה שאותם היצרנים שהינם גם בתי עסק יתקשרו עם קבלני איסוף מורשים של תמיר לפינוי פסולת האריזות שמצטברת בחצרם. בעזרת קבלני האיסוף המורשים תמיר מקבלת דיווח על הפסולת האריזות שנאספת מבתי העסק ומועברות למחזור מוכר. שיתוף הפעולה של בתי העסק/יצרנים עם קבלני האיסוף המורשים של תמיר יביא לעמידה ביעדי המחזור של חוק האריזות ומניעת קנסות.

חשוב לדעת כי במסגרת אחריות היצרן המורחבת חוק האריזות מחייב אותך כיצרן/יבואן של מוצרים ארוזים לדאוג לכך שהאריזות עם הפיכתן לפסולת יגיעו למחזור ואת חובה זו הינך ממלא באמצעות מימון (דרך דמי הטיפול המשולמים לתמיר) של תהליך ההפרדה, איסוף , פינוי ומיון של פסולת האריזות.

דמי טיפול

דמי הטיפול של תמיר נקבעים לכל סוג חומר תוך הבחנה בין אריזות לזרם הביתי ואריזות לזרם המסחרי. 

דמי הטיפול בזרם הביתי לוקחים בחשבון מרכיב השתתפות בעלויות הקבועות של תמיר (ניהול, הסברה וקרן הונית ממנה אנו מוציאים ערבויות למדינה) ומרכיב הוצאות משתנה (עלויות הצבת הפחים, איסוף הפחים, מיון ומחזור של פסולת אריזות).

דמי הטיפול בזרם המסחרי לוקחים בחשבון את אותו מרכיב ההשתתפות בעלויות הקבועות ועוד מרכיב הוצאות משתנה הכולל את עלויות ניהול מערך קבלני האיסוף המורשים (אישור מערך קבלנים לאיסוף פסולת אריזות מסחריות מבתי עסק, קבלת דיווחים שוטפים על איסוף פסולת האריזות המסחריות והעברתן למחזור מוכר על פי כל דין)  תמיר אינה מתערבת במערכת היחסים העסקית בין בית העסק לקבלן האיסוף המורשה שלו. מכיוון שאינה מממנת איסוף זה דמי הטיפול בזרם המסחרי נמוכים מדמי הטיפול בזרם הביתי.

קבלן איסוף מורשה

מערך קבלני האיסוף אשר עובדים עם תמיר מגוון, חלקם אוספים סוג פסולת אריזות אחד בלבד וחלקם אוספים מספר סוגי פסולת אריזות כגון קרטון, מתכת, פלסטיק, עץ וזכוכית. קבלני האיסוף המורשים יתאימו את פינוי האריזות מבית העסק על פי צרכיו של בית העסק ובהתאם למקום שיש בחצר העסק להצבת כלי אצירה. חשוב לציין כי קבלני האיסוף שעובדים עם תמיר הינם קבלנים מנוסים ואמינים הפועלים עם כל הרישיונות הנדרשים.

רשימת קבלני האיסוף המורשים של תמיר