למד עוד

EXPRA - ארגון תאגידי מחזור ארופאי

אקספרה - EXPRA - EXTENED PROCUCER RESPONSIBITY ALLIANCE

תמיר חברה באירגון אקספרה הארופאי (האיגוד לאחריות יצרן/יבואן מורחבת) אשר נוסד ב-2013.

זהו ארגון הגג של תאגידי מחזור האריזות באירופה, הנמצאים בבעלות התעשייה ופועלים שלא למטרת רווח.

איגוד EXPRA, הנחשב לסמכות בכל הנוגע למדיניות מחזור האריזות, מייצג את האינטרסים של כל הארגונים החברים בו, העוסקים במחזור ובהשבת אריזות. ארגונים אלה נוסדו על ידי התעשייה או מנוהלים על ידה, כפי שמחייב החוק.

אנו לוקחים חלק בקבוצות העבודה של אקספרה העוסקות בתחומים שונים הנוגעים לאחריות היצרן המורחבת וזאת במטרה להיות חלק ממהלכים התורמים לביסוס הכלכלה המעגלית באירופה ובישראל.