למד עוד

קבצים להורדה

מסמכים לצורך התקשרות עם תמיר

טפסי דיווח לתמיר

מסמכים כלליים

אסיפת יצרנים ויבואנים

דיווחים חציוניים

דוחות כספיים

דו"ח כספי מבוקר - 2012

דו"ח כספי מבוקר - 2013

דו"ח כספי מבוקר - 2014

דו"ח כספי מבוקר - 2015

דו"ח כספי מבוקר - 2016

דו"ח כספי מבוקר - 2017

דו"ח כספי מבוקר - 2018

דו"ח כספי מבוקר - 2019

אישור ניהול תקין 2020

אישור ניהול תקין 2021

תעודת תקן אבטחת מידע ISO-27001