למד עוד

הליכים תחרותיים

הזמנה להגשת הצעות לרכישת פסולת אריזות מסוג PET בתכולת הפחים הכתומים לאחר מיונה בתחנת המיון שבעפולה ובתחנת המיון ק.מ.מ שבראשל"צ - לקריאת ההליך >

.