למד עוד

הליכים תחרותיים

תמיר מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעותיהם לאספקת שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק, תכולת מחזוריות, בתחומן המוניציפלי של רשויות מקומיות ברחבי הארץ.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לגב' דלית בניש, מנהלת תפעול זרם ביתי, בכתובת המייל: [email protected]