למד עוד

קבצים להורדה

מסמכים לצורך התקשרות עם תמיר

טפסי דיווח לתמיר

מסמכים כלליים

אסיפת יצרנים ויבואנים

דיווחים חציוניים

דוחות כספיים

תעודת תקן אבטחת מידע ISO-27001

מכתב מהמשרד