למד עוד

קבצים להורדה

מסמכים לצורך התקשרות עם תמיר

דמי טיפול 2024 + מכתב

טפסי דיווח לתמיר

מסמכים כלליים

אסיפת יצרנים ויבואנים

דיווחים חציוניים

דוחות כספיים

 

לשאלות והבהרות ניתן לפנות ל-

סיגל אלבז: 054-7001005, [email protected] / טופז ברקאי: 052-2794261,  [email protected]

 

מכתב מהמשרד