למד עוד

קבצים להורדה

מסמכים לצורך התקשרות עם תמיר

טפסי דיווח לתמיר

מסמכים כלליים

אסיפת יצרנים ויבואנים

דיווחים חציוניים

דוחות כספיים

לשאלות והבהרות ניתן לפנות ל-

- סיגל אלבז: 054-7001005, [email protected]

- חיה בייליס: 052-7828879, [email protected]

מכתב מהמשרד