למד עוד

קבלני איסוף

קבלת רישיון

ההסדר אותו מיישמת תמיר בכל הנוגע לאיסוף ופינוי פסולת אריזות מבתי עסק המתקשרים עם תמיר בהסכם על פי סעיף 26 לחוק האריזות, הינו הפניית בתי העסק לקבלני איסוף מורשים של תמיר לצורך האיסוף והפינוי מבתי העסק.

כדי להיכלל ברשימת קבלני האיסוף המורשים של תמיר מבתי עסק, נדרש קבלן איסוף לקבל רישיון מתמיר תוך התחייבות לעמוד בכל תנאי הרישיון במהלך כל תקופת הרישיון (כהגדרתה ברישיון). בין היתר נדרש הקבלן:

  •  להציג תעודת תאגיד רשום ורישיון עסק לאיסוף ופינוי פסולת בתוקף.
  • להוכיח שיש לו יכולות איסוף (רשיון מוביל, המלצות מלקוחות) ודיווח על כמויות פסולת האריזות שנאספה ועל כמויות פסולת האריזות שהועברו למחזור (אישור משקל מכויל).
  • להתחייב לאסוף ולהעביר את פסולת האריזות שנאספת מבתי העסק למחזור מוכר על פי כל דין

קבצים להורדה:

עד כה הורשו על ידי תמיר 57 קבלני איסוף אשר מטפלים בכל סוגי פסולת האריזות מבתי עסק בכל אזורי הארץ.  

 

להצטרפות

קבלן איסוף המעוניין לקבל רישיון מתמיר, מתבקש לפנות לרכזת תחום בתי עסק לשם תיאום פגישה במהלכה תיבחן עמידתו של קבלן האיסוף בתנאי הסף המפורטים ברישיון.

לתיאום פגישה נא לפנות לרכזת תחום בתי עסק בטלפון 09-8800046.

או צרו קשר במייל - [email protected] 

תרשים זרימת פסולת אריזות

תרשים זרימת פסולת אריזות