למד עוד

התקשרות עם תמיר

אנחנו בתמיר, פונים אליך במטרה לסייע לך ליישם את חוק האריזות

קצת על החוק: מטרת החוק לקבוע הסדרים לעיניין יצור וטיפול בפסולת אריזות, שנועדו לצמצם את כמות פסולת האריזות, לשם הקטנת ההשפעה השלילית של פסולת אריזות.

בשנת 2012 תאגיד תמיר קיבל הכרה מהמשרד להגנת הסביבה בכדי ליישם בעבור היצרנים והיבואנים את חוק האריזות.

בסעיף 26 מתייחס המחוקק לבתי עסק, החוק מגדיר:

מהו "בית עסק" - מקום שבמהלך העבודה או העסקים מצטברת בו פסולת אריזות.

ומהן החובות של בית העסק? לפנות את פסולת האריזות שהצטברה בחצר בית העסק למחזור. 

הפינוי הינו על פי בחירתך ובהתאם לתנאים שתסכם מול קבלן האיסוף המורשה בלבד.

למען הסר ספק, תמיר לא תשלם עבור איסוף פסולת האריזות מבית העסק.

מתווה ההתקשרות של תמיר עם בית העסק

  • הסכם ההתקשרות עם תמיר קובע את אופן הטיפול בפסולת האריזות שתצטבר בחצרי בית העסק שלך.על פי ההסכם, הטיפול בכל פסולת האריזות שמצטברת בחצר בית העסק יהיה באמצעות אחד או יותר מקבלני האיסוף המורשים ע"י תמיר ועל פי בחירתך.
  • בית העסק שלך רשאי להפסיק את ההתקשרות עםתמיר בכל עת ומכל סיבה, בהתראה של 60 יום.
  • תמיר נעזרת בקבלני האיסוף המורשים העובדים עמה להחתמת בתי עסק על הסכם התקשרות איתה. עם זאת, כפי שמוגדר בחוק האריזות, לקבלן אין צד בהסכם הספציפי הזה.

להלן מתווה התקשרות של בית העסק עם תמיר:

  • תמיר תציג לבית העסק רשימת"קבלני איסוף מורשים" לשם ביצוע הסדרי ההפרדה, איסוף ופינוי לפסולת האריזות שתצטבר בבית העסק. 
  • בית העסק יתקשר בהסכם עם אחד או יותר מקבלני איסוף מורשים אלו בלבד, לשם קבלת שירותים ליישום ההסדרים הנ"ל. ייעוץ והתאמת כלי האצירה ואופן ההפרדה המיטבי יתקבל מקבלני האיסוף.
  • התנאים המסחריים לקבלת השירותים מקבלני האיסוף המורשים של תמיר ייקבעו בין בית העסק לקבלן האיסוף המורשה עימו בחר בית העסק להתקשר בהסכם. תמיר לא מתערבת בהסכמים מסחריים אלו.
  • בית העסק יחתום על הסכם בית עסק עם תמיר אשר משמעותו היא כי העסק ממלא אחר דרישות החוק - התקשר עם גוף מוכר ומפנה את פסולת האריזות שלו ע"י קבלן איסוף מורשה של הגוף המוכר. את ההסכם יש לשלוח לכתובת:[email protected]

מסמכים להורדה