תפריט נגישות

מתווה ההתקשרות עם תמיר

בתי עסק

 

העסק שלך מחויב על פי חוק לטפל בפסולת האריזות 

סעיף 26 לחוק האריזות מחייב את בית העסק לאסוף ולפנות את פסולת האריזות שהצטברה בחצר בית העסק. בית עסק רשאי לאסוף ולפנות את פסולת האריזות במסגרת התקשרות ישירה עם תמיר, בהיותה גוף מוכר. כאשר תתקשר עם תמיר תפונה פסולת האריזות של בית העסק שלך על ידי אחד מקבלני האיסוף המורשים של תמיר, על פי בחירתך ובהתאם לתנאים שתסכם מול קבלן האיסוף המורשה בלבד. למען הסר ספק, תמיר לא תשלם עבור איסוף פסולת האריזות מבית העסק. 

מתווה ההתקשרות של תמיר עם בית העסק יהיה כדלקמן: 

  •  הסכם ההתקשרות עם תמיר קובע את אופן הטיפול בפסולת האריזות שתצטבר בחצרי בית העסק שלך. על פי ההסכם, הטיפול בכל פסולת האריזות שמצטברת בחצר בית העסק יהיה באמצעות אחד או יותר מקבלני האיסוף המורשים ע"י תמיר ועל פי בחירתך.  
  • בית העסק שלך רשאי להפסיק את ההתקשרות עםתמיר בכל עת ומכל סיבה, בהתראה של 60 יום.
  • תמיר נעזרת בקבלני האיסוף המורשים העובדים עמה להחתמת בתי עסק על הסכם התקשרות איתה. עם זאת, כפי שמוגדר בחוק האריזות, לקבלן אין צד בהסכם הספציפי הזה.

להלן מתווה התקשרות של בית העסק עם תמיר:

  •  תמיר תציג לבית העסק רשימת "קבלני איסוף מורשים" לשם ביצוע הסדרי ההפרדה, איסוף ופינוי לפסולת האריזות שתצטבר בבית העסק. 
  • בית העסק יתקשר בהסכם עם אחד או יותר מקבלני איסוף מורשים אלו בלבד, לשם קבלת שירותים ליישום ההסדרים הנ"ל. ייעוץ והתאמת כלי האצירה ואופן ההפרדה המיטבי יתקבל מקבלני האיסוף.

  • התנאים המסחריים לקבלת השירותים מקבלני האיסוף המורשים של תמיר ייקבעו בין בית העסק לקבלן האיסוף המורשה עימו בחר בית העסק להתקשר בהסכם. תמיר לא מתערבת בהסכמים מסחריים אלו.

  • בית העסק יחתום על הסכם בית עסק עם תמיר אשר משמעותו היא כי העסק ממלא אחר דרישות החוק - התקשר עם גוף מוכר ומפנה את פסולת האריזות שלו ע"י קבלן איסוף מורשה של הגוף המוכר. את ההסכם יש לשלוח לכתובת: asakim@tmir.org.il

 מסמכים להורדה 

 
תמיר בתקשורת
הפח הכתום בישראל
מספר פחים
1
5
0
3
3
7
מספר תושבים מפרידים
4
5
3
8
3
6
0
פסלת אריזות שנאספה בטונות
8
9
9
9
1
אינסטגרםיוטיובפייסבוק
צרו קשר
תנאי שימוש      כל הזכויות שמורות לחברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)  © 2014
Website created by     כתיבה והפקת תכנים