למד עוד

Green Dot

שימוש בנקודה הירוקה

במסגרת השירותים אותם מעניקה תמיר למקבלי השירותים, מאפשרת תמיר למקבלי השירותים המעוניינים בכך, לסמן את אריזותיהם בסימן המסחר GREEN DOT, וזאת ללא תשלום נוסף, מעבר לתשלום דמי הטיפול.

ה- GREEN DOT, הינו סימן בינלאומי אשר מצביע על כך שהיצרן/יבואן של המוצר המסומן, קשור בהסכם עם תאגיד מחזור לטיפול באריזות המוצרים הנמכרים על ידו.

אם הינך מעונין להשתמש בסימן, אנא קרא בעיון את תנאי השימוש והנספח הטכני המצורפים, חתום על טופס תנאי השימוש, צרף לו את הנספח הטכני, והעבר למשרדי תמיר בכתובת: יגיע כפיים 21 ג'  ת.ד.1225, מיקוד 4926040 פתח תקווה, או במייל:
 [email protected] 

השימוש בסימן, מותנה בחתימה על טופס תנאי השימוש כאמור והעברתו כשהוא חתום לתמיר.

מסמכים להורדה: