למד עוד

חוק האריזות - יעדי מיחזור

חוק האריזות קבע יעדי מחזור כלליים וספציפיים (לפי סוגי חומרים) אשר עולים בהדרגה עם השנים עד שמתייצבים בשנת 2015. 

להלן יעדי המחזור שנקבעו בחוק האריזות: 

שנה יעד מחזור אריזות כולל זכוכית, נייר וקרטון מתכת פלסטיק עץ
2011 30% 30% 15% 15% 15%
2012 40% 40% 30% 22.5% 15%
2013 50% 50% 40% 22.5% 15%
2014 55% 55% 40% 22.5% 15%
2015 ואילך 60% 60% 50% 22.5% 15%