למד עוד

יעדי המחזור בחוק האריזות

חוק האריזות קבע יעדי מחזור כלליים וספציפיים (לפי סוגי חומרים) אשר עולים בהדרגה עם השנים עד שמתייצבים בשנת 2015.  להלן יעדי המחזור שנקבעו בחוק האריזות: 

שנה יעד מחזור 
אריזות כולל
זכוכית, נייר
וקרטון
מתכת פלסטיק עץ
2011 30% 30% 15% 15% 15%
2012 40% 40% 30% 22.5% 15%
2013 50% 50% 40% 22.5% 15%
2014 55% 55% 40% 22.5% 15%
2015 ואילך 60% 60% 50% 22.5% 15%