למד עוד

מועדי דיווח לתמיר

הדיווח מתבצע 3 פעמים בשנה

דיווח עבור החציון הראשון (עד ל – 31 ביולי)

 •  בכל שנה, על היצרן/יבואן להעביר לתמיר דיווח עבור התקופה שמתחילה ב-1 לינואר בכל שנה ומסתיימת ב – 30 ליוני באותה השנה (דוח חצי שנתי מספר 1). 
  תמיר תרכז את כלל דיווחי היצרנים/יבואנים ותעביר את הדיווח המרוכז למשרד להגנת הסביבה עד ה – 31 באוגוסט כמחויב בחוק האריזות.


 • דיווח עבור החציון השני (עד ה – 31 לינואר)
  בכל שנה, על היצרן/יבואן להעביר לתמיר דיווח עבור התקופה שמתחילה ב-1 ליולי של השנה שחלפה ומסתיימת  ב-31 לדצמבר בשנה שחלפה (דוח חצי שנתי מספר 2).

  תמיר תרכז את כלל דיווחי היצרנים/יבואנים ותעביר את הדיווח המרוכז למשרד להגנת הסביבה עד ה-28 בפברואר כמחויב בחוק האריזות.


 • דיווח שנתי (עד ה – 30 באפריל)
  בכל שנה על היצרן/יבואן להעביר לתמיר דיווח עבור התקופה שמתחילה ב-1 לינואר בשנה שחלפה ומסתיימת ב-31 לדצמבר בשנה שחלפה (להלן :"דיווח שנתי").
  הדיווח השנתי צריך להיות מבוקר על ידי רואה החשבון של מגיש הדו"ח.
  תמיר תרכז את כלל דיווחי היצרנים/יבואנים ותעביר את הדיווח המרוכז למשרד להגנת הסביבה עד ל-30 ביוני כמחויב בחוק האריזות.