למד עוד

יצרן-יבואן כבית עסק

מיהו בית עסק על פי חוק האריזות?

  • קניון, חנויות, ורשתות קמעונאות
  • מחסן חומרי גלם
  • מרכז לוגיסטי
  • מפעל מייצר

1. בית עסק הוא מקום שבמהלך העבודה או העסקים המתנהלים בו מצטברת בחצרו פסולת אריזות. סעיף 26 לחוק האריזות מחייב את בית העסק לאסוף ולפנות את פסולת האריזות שהצטברה בו.

2. בית עסק רשאי לאסוף ולפנות את פסולת האריזות במסגרת התקשרות ישירה עם תמיר, בהיותה גוף מוכר.

3. תמצית הסכם ההתקשרות עם תמיר קובע את אופן הטיפול בפסולת האריזות שמצטברת בחצר בית העסק שלך.

4. התקשרות עם תמיר מאפשרת פינוי פסולת האריזות מבית העסק שלך באמצעות אחד מקבלני האיסוף המורשים. 

דוגמאות לפסולת אריזות המטצברת בבית העסק

תמונה של אריזות שמצטרבות בבית העסק למשל אריזת קרטון, ביג בגים, שרינקים, משטחים, ג'ריקנים, ארגזי פלסטיק ועוד

>מי הם קבלני האיסוף המורשים? 

קבלני האיסוף שאושרו לעבוד עם תמיר עומדים בתנאי סף קפדניים ומחזיקים באישורים הבאים:

  • רישון עסק
  • רישיון מוביל
  • תקן SI09001 
  • ניסיון של 3 שנים

לרשימת הקבלנים המורשים

התקשרותך כיצרן ויבואן וכבית עסק עם תמיר, מסייעת לך לעמוד ביעדי המחזור ובדרישות החוק

מפרידים פסולת אריזות פלסטיק בכלי אצירה ייעודי ונהנים מתגמול כספי

עד 3,200 ש"ח לכלי אצירה בשנה!

במהלך שנת 2015 החלה תמיר בהפעלת מערך תגמול לבתי עסק. באמצעות תגמול זה משתתפת תמיר בהוצאות בתי העסק בכל הקשור בהפרדת פסולת אריזות פלסטיק המצטברת בחצרותבתי עסק בכלי אצירה ייעודי ופינוייה באמצעות קבלן איסוף מורשה. 

התגמולים שבית העסק זכאי לקבל עבור ההפרדה באמצעות כלי אצירה ייעודי:

סוג כלי האצירה לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק
תגמול חודשי מתמיר
כלוב 25 ש"ח
מכולה 4 - 12 קוב 70 ש"ח
מכולה 13 - 20 קוב 115 ש"ח
מכולה 21 קוב ומעלה 200 ש"ח
דחסן / מכבש 274 ש"ח

*המחירים אינם כוללים מע"מ

דוגמא לחישוב המענק לבית עסק: בית עסק שמפריד את פסולת אריזות הפלסטיק באמצעות מכולה של 21 קוב ומעלה ומפנה אתוה במשך שנה מלאה באמצעות קבלן איסוף מורשה הפועל עם תמיר, יהיה זכאי לקבל תגמול של 2,400 ש"ח + מע"מ (200*12).

כדי שתהיה רשאי לקבל את התגמול עליך לחתום עם תמיר על הסכם בית עסק. את ההסכם עליך לצרף דוח ולמסור לקבלן האיסוף.