תפריט נגישות

תגמול בתי עסק

בתי עסק

 

בעל עסק, כשאתה ממחזר אריזות אתה מרוויח פעמיים

התקשר עם גוף מוכר ופנה את פסולת האריזות באמצעות קבלן איסוף מורשה. זוהי דרך יעילה ומשתלמת להבטיח שבית העסק שלך יעמוד בדרישות חוק האריזות: פסולת האריזות הנאספת מחצר בית העסק שלך תועבר למִחזור מוכר ואתה תיהנה מתגמול כספי.

לצפייה בסרטון תגמול לבתי עסק

תגמול שבית העסק זכאי לקבל - עבור כלי אצירה

ממחזרים פסולת אריזות פלסטיק בכלי אצירה ייעודי ונהנים מתגמול כספי: עד 3,200 ₪                    לכל כלי אצירה

התגמול שבית העסק זכאי לקבל עבור ההפרדה באמצעות כלי אצירה ייעודי:

טבלת מחירים תגמול בתי עסק

*המחיר אינו כולל מע"מ

לדוגמה, בית עסק המפריד את פסולת אריזות הפלסטיק באמצעות מכולה של 21 קוב ומעלה יהיה זכאי לקבל תגמול של 2,400₪ + מע"מ עבור תקופת שימוש של שנה.

הבהרה: התגמול יינתן אך ורק עבור כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק בלבד.

לקבלת התגמול על בית העסק להיות חתום על "הסכם בית עסק" עם תאגיד תמיר

 דוגמאות לכלי אצירה

כלוב לאיסוף פלסטיק

דחסן אריזות פלסטיק

מכבש אריזות פלסטיק

קונטיינר לאיסוף אריזות פלסטיק קונטיינר לאיסוף אריזות פלסטיק

תגמול שבית עסק זכאי לקבל - עבור אריזות פלסטיק קשיח

ממחזרים פסולת אריזות פלסטיק קשיח ונהנים מתגמול כספי: עד 2,520 ₪               

בית עסק זכאי לקבלת תגמול של 70 ש"ח עבור כל פינוי שבוצע באמצעות קבלן איסוף מורשה של תמיר.

אריזות פלסטיק קשיח: חביות, קוביות, משטחים, ארגזים וג'ריקנים.

תנאי התגמול:

מספר פינויים מקסימלי לתגמול בשנה: 36

פינוי בודד לתגמול: פינוי הכולל 25 פריטי אריזה לפחות

בית עסק זכאי לקבל עד 2,520 ש"ח בשנה

דוגמאות לאריזות פלסטיק קשיח 

 


חבית כחולה


 מה עלייך לעשות כדי לקבל את התגמול?

תגמול

 קבלן האיסוף יעביר לתמיר לאישור את המסמכים הבאים:

  • דיווח שנתי חתום ע"י קבלן האיסוף ובית-העסק.
  • אסמכתא המעידה על שימוש בכלי אצירה להפרדת פסולת אריזות פלסטיק בבית העסק: הסכם התקשרות עם קבלן האיסוף הכולל פירוט על הצבת כלי אצירה בבית העסק / חשבוניות שכירות חודשיות של כלי אצירה בבית העסק / חשבונית רכישת כלי האצירה של בית העסק / אחר.

 לאחר אישור הדיווח ע"י תמיר, עליך לשלוח לתמיר את המסמכים הבאים:

  • תעודת התאגדות או עוסק מורשה
  • אישור ניהול ספרים כחוק
  • אישור על ניכוי מס במקור
  • צילום צ'ק מבוטל התואם את פרטי החשבון לזיכוי / מכתב מהבנק המאשר את פרטי החשבון לזיכוי

במידה ובית העסק שלח בעבר טופס פתיחת בית עסק לתאגיד תמיר, יש לצרף אישור ניהול ספרים כחוק ואישור על ניכוי מס במקור בלבד.

  • חשבונית על שם "תמיר - תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)" ח.פ 514612811, בסכום המאושר בטופס הדיווח + מע"מ.

בחשבונית יש לציין: 

  • "תגמול עבור שימוש בכלי אצירה להפרדת פסולת אריזות פלסטיק לחציון 1/2 לשנת ______. "
  • מספר האישור שהתקבל ע"י תמיר בטופס הדיווח המאושר

את כל המסמכים יש לשלוח בדואר לחברת תמיר - תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ), ת.ד 2078 הרצליה, לידי מחלקת תפעול בתי עסק.

 מסמכים להורדה 

רשימת קבלני איסוף מורשים

לפרטים נוספים אנא צרו עמנו קשר במייל: Asakim@tmir.org.il 

 
תמיר בתקשורת
הפח הכתום בישראל
מספר פחים
1
5
0
3
3
7
מספר תושבים מפרידים
4
5
3
8
3
6
0
פסלת אריזות שנאספה בטונות
8
9
9
9
1
אינסטגרםיוטיובפייסבוק
צרו קשר
תנאי שימוש      כל הזכויות שמורות לחברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)  © 2014
Website created by     כתיבה והפקת תכנים