תפריט נגישות

מועדי דיווח לתמיר

יצרנים ויבואנים

 

הדיווח מתבצע 3 פעמים בשנה: 

דיווח עבור החציון הראשון (עד ל – 31 ביולי)

 •  בכל שנה, על היצרן/יבואן להעביר לתמיר דיווח עבור התקופה שמתחילה ב- 1 לינואר בכל שנה ומסתיימת 
   ב – 30 ליוני באותה השנה (דוח חצי שנתי מספר 1). 
   תמיר תרכז את כלל דיווחי היצרנים/יבואנים ותעביר את הדיווח המרוכז למשרד להגנת הסביבה 
   עד ה – 31 באוגוסט כמחויב בחוק האריזות.


 • דיווח עבור החציון השני (עד ה – 31 לינואר)
  בכל שנה, על היצרן/יבואן להעביר לתמיר דיווח עבור התקופה שמתחילה ב- 1 ליולי של השנה שחלפה ומסתיימת  ב- 31 לדצמבר בשנה שחלפה (דוח חצי שנתי מספר 2).
  תמיר תרכז את כלל דיווחי היצרנים/יבואנים ותעביר את הדיווח המרוכז למשרד להגנת הסביבה
  עד ה – 28 בפברואר כמחויב בחוק האריזות.


 • דיווח שנתי (עד ה – 30 באפריל)
  בכל שנה על היצרן/יבואן להעביר לתמיר דיווח עבור התקופה שמתחילה ב- 1 לינואר בשנה שחלפה ומסתיימת ב- 31 לדצמבר בשנה שחלפה (להלן :"דיווח שנתי").
  הדיווח השנתי צריך להיות מבוקר על ידי רואה החשבון של מגיש הדו"ח.
  תמיר תרכז את כלל דיווחי היצרנים/יבואנים ותעביר את הדיווח המרוכז למשרד להגנת הסביבה
  עד ל – 30 ביוני כמחויב בחוק האריזות.

 
תמיר בתקשורת
הפח הכתום בישראל
מספר פחים
1
7
8
3
6
0
מספר תושבים מפרידים
5
0
5
7
2
7
6
פסלת אריזות שנאספה בטונות
1
1
2
6
0
1
אינסטגרםיוטיובפייסבוק
צרו קשר
תנאי שימוש      כל הזכויות שמורות לחברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)  © 2014
Website created by     כתיבה והפקת תכנים