תפריט נגישות

הנחיות דיווח ליצרן/יבואן

יצרנים ויבואנים

 

קיימות שתי צורות דיווח שונות עבור מוצרים ארוזים הנמכרים לזרם הביתי וצורת דיווח אחת עבור מוצרים ארוזים הנמכרים לזרם המסחרי. להלן פרוט צורות הדיווח השונות:

דיווח עבור מוצרים ארוזים הנמכרים בזרם הביתי

1. שיטת הדיווח המצומצמת: 

 •  מתאימה ליצרן/יבואן שמחזור המכירות השנתי שלו לשוק המקומי (בישראל) אינו עולה על 40 מיליון ₪.
 • על היצרן/יבואן לסווג את מוצריו הנמכרים לזרם הביתי ע"פ רשימת משפחות המוצר המופיעה ב"טבלת משפחות מוצר".
 • על היצרן/יבואן לדווח את מספר היחידות שמכר מכל משפחת מוצר.
 • דמי הטיפול בשיטה זו יחושבו על פי טבלאות המרה למשקל אריזות ממוצע לכל יחידת מכירה מכל משפחת מוצר (שבידי תמיר).
 • לחצו כאן להורדת מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי לשנת 2017
 • לחצו כאן להורדת מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי לשנת 2018
 • לחצו כאן להורדת מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי לשנת 2019

2. שיטת הדיווח המפורטת: 

 •  מתאימה ליצרן/יבואן שמחזור המכירות השנתי שלו לשוק המקומי (בישראל) גדול מ- 40 מ' ₪ (כאשר גם יצרן/יבואן בעל מחזור מכירות שנתי הנמוך מ- 40 מ' ₪ יכול לדווח בשיטה זו במידה והקים גיליונות אריזה לכל מוצריו).
 • על היצרן/יבואן להקים לכל מוצר או משפחת מוצרים בעלי אריזה זהה בזרם הביתי גיליון אריזה.
 • הקמת גיליון אריזה יעשה עבור כל סוג אריזה. היצרן/יבואן יעדכן את תמיר עבור מוצרים חדשים בעלי אריזות חדשות ויעביר גיליון אריזה נוסף לכל מוצר חדש בעל אריזה חדשה.
       1. היצרן/יבואן יחשב את סה"כ משקל האריזות לכל משפחות המוצר תוך כדי אבחנה בין סוגי האריזה                השונים הקיימים בגיליון האריזה (מכירה/קבוצתית/הובלה).
       2. משקל האריזות שחושב ידווח לתוך מערכת הדיווח של תמיר, ע"פי הפורמט בטופס הדיווח על פי                  משפחות המוצר.
 • לאחר הקמת גיליונות האריזה עבור כלל המוצרים, יועברו גיליונות האריזה למערכת הדיווח של תמיר.
 • דמי הטיפול שישולמו ע"י היצרן/יבואן לתמיר עבור דיווח זה יחושבו באופן הבא:
       1. משקל סה"כ חומרי האריזה כפי שמופיע בטופס הדיווח על פי משפחות המוצר עבור אריזת                        מכירה ואריזה קבוצתית יוכפל בדמי הטיפול לפי סוג חומר עבור הזרם הביתי.
       2. משקל סה"כ חומרי האריזה כפי שמופיע בטופס הדיווח על פי משפחות המוצר עבור אריזת הובלה              יוכפל בתעריף דמי הטיפול לפי סוג חומר עבור הזרם המסחרי.

דיווח למוצרים ארוזים הנמכרים בזרם המסחרי

דיווח זה מיועד ליצרן/יבואן המוכר מוצרים לזרם התעשייתי ו/או עבור יצרן/יבואן המייבא באופן ישיר חומרי גלם ארוזים המשמשים אותו לייצור מוצריו.

הדיווח יכלול את  מספר המוצרים שנמכרו ו/או יובאו ומשקלם ו/או נפחם. כמו כן יש לדווח את סה"כ משקל האריזות לפי סוגי החומר השונים (ראה בטופס הדיווח על פי משפחות המוצר, קוד משפחת המוצר לזרם מסחרי הוא TR).

גובה דמי טיפול 

גובה דמי הטיפול יחושב על פי הנוסחה הבאה:

משקל האריזות שדווח כפול תעריף דמי הטיפול (לפי סוג החומר עבור הזרם המסחרי).

 
תמיר בתקשורת
הפח הכתום בישראל
מספר פחים
1
3
0
9
8
7
מספר תושבים מפרידים
4
4
4
3
2
3
8
פסלת אריזות שנאספה בטונות
7
7
5
0
1
אינסטגרםיוטיובפייסבוק
צרו קשר
תנאי שימוש      כל הזכויות שמורות לחברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)  © 2014
Website created by     כתיבה והפקת תכנים