תפריט נגישות

הנחיות דיווח ליצרן/יבואן

יצרנים ויבואנים

 

קיימות שלוש צורות דיווח שונות עבור מוצרים ארוזים הנמכרים לזרם הביתי ושתי צורות דיווח עבור מוצרים ארוזים הנמכרים לזרם המסחרי. להלן פרוט צורות הדיווח השונות:

דיווח עבור מוצרים ארוזים הנמכרים בזרם הביתי

חדש! דיווח על פי מחזור: אנו בתמיר מעוניינים להקל עליכם היצרנים והיבואנים באופן הדיווח השוטף. לאחר תהליך ארוך מול המשרד להגנת הסביבה קיבלנו עבורכם אישור ולפיו החל מהדיווח השנתי של 2019, יצרנים ויבואנים אשר משקל האריזות שלהם נמוך מ-300 טון בשנה, יוכלו לדווח בשיטה חדשה ונוחה אשר מתווספת לשיטות דיווח הקיימות.

בשיטה החדשה, יצרן/יבואן יעביר דיווח מפורט מבוקר רו"ח לשנת הבסיס ובשנים שלאחר מכן יעדכן את הדיווח הנ"ל בהתאם לשינויי שחל במחזור הכספי שלו.

כך לדוגמא יצרן/יבואן שהעביר דיווח מפורט מבוקר רו"ח לשנת 2018 יוכל לדווח את שנת 2019 על פי השינוי שחל במחזור הכספי של החברה בין שנת 2019 ל- 2018 (בהתאמה לכל קבוצות החומרים) כאשר רואה החשבון יציין באישור לדיווח כי הדיווח הנ"ל נעשה בהתאמה לשינויי שחל במחזורה הכספי של החברה בין השנים הנ"ל (יצוין גם גובה השינוי).

אחת לחמש שנים ועבור כל שנה ראשונה של תקופת הכרה חדשה (2022, 2027 וכו') יש להעביר בכל מקרה דיווח מפורט.

שיטה זו תחסוך זמן בהכנת הדיווח ועלויות ביקורת של רואה החשבון.

לצפייה בנספח דיווחים מלא להסכם התקשרות יצרן/יבואן עם תמיר לחץ כאן לפרטים נוספים 

שיטת דיווח זו, מצטרפת לשתי השיטות הקיימות: 

1. שיטת הדיווח המצומצמת: 

 •  מתאימה ליצרן/יבואן שמחזור המכירות השנתי שלו לשוק המקומי (בישראל) אינו עולה על 40 מיליון ₪.
 • על היצרן/יבואן לסווג את מוצריו הנמכרים לזרם הביתי ע"פ רשימת משפחות המוצר המופיעה ב"טבלת משפחות מוצר".
 • על היצרן/יבואן לדווח את מספר היחידות שמכר מכל משפחת מוצר.
 • דמי הטיפול בשיטה זו יחושבו על פי טבלאות המרה למשקל אריזות ממוצע לכל יחידת מכירה מכל משפחת מוצר (שבידי תמיר).
 • לחצו כאן להורדת מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי לשנת 2017
 • לחצו כאן להורדת מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי לשנת 2018
 • לחצו כאן להורדת מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי לשנת 2019
 • לחצו כאן להורדת מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי לשנת 2020
 • לחצו כאן להורדת מחירון ליחידת מוצר נמכרת לצורך אינדיקציה לגובה התשלום הצפוי לשנת 2021
 • לחצו כאן להורדת טבלת המרה לשנת 2021 בשיטה המצומצמת

2. שיטת הדיווח המפורטת: 

 •  מתאימה ליצרן/יבואן שמחזור המכירות השנתי שלו לשוק המקומי (בישראל) גדול מ- 40 מ' ₪ (כאשר גם יצרן/יבואן בעל מחזור מכירות שנתי הנמוך מ- 40 מ' ₪ יכול לדווח בשיטה זו במידה והקים גיליונות אריזה לכל מוצריו).
 • על היצרן/יבואן להקים לכל מוצר או משפחת מוצרים בעלי אריזה זהה בזרם הביתי גיליון אריזה.
 • הקמת גיליון אריזה יעשה עבור כל סוג אריזה. היצרן/יבואן יעדכן את תמיר עבור מוצרים חדשים בעלי אריזות חדשות ויעביר גיליון אריזה נוסף לכל מוצר חדש בעל אריזה חדשה.
       1. היצרן/יבואן יחשב את סה"כ משקל האריזות לכל משפחות המוצר תוך כדי אבחנה בין סוגי האריזה                השונים הקיימים בגיליון האריזה (מכירה/קבוצתית/הובלה).
       2. משקל האריזות שחושב ידווח לתוך מערכת הדיווח של תמיר, ע"פי הפורמט בטופס הדיווח על פי                  משפחות המוצר.
 • לאחר הקמת גיליונות האריזה עבור כלל המוצרים, יועברו גיליונות האריזה למערכת הדיווח של תמיר.
 • דמי הטיפול שישולמו ע"י היצרן/יבואן לתמיר עבור דיווח זה יחושבו באופן הבא:
       1. משקל סה"כ חומרי האריזה כפי שמופיע בטופס הדיווח על פי משפחות המוצר עבור אריזת                        מכירה ואריזה קבוצתית יוכפל בדמי הטיפול לפי סוג חומר עבור הזרם הביתי.
       2. משקל סה"כ חומרי האריזה כפי שמופיע בטופס הדיווח על פי משפחות המוצר עבור אריזת הובלה              יוכפל בתעריף דמי הטיפול לפי סוג חומר עבור הזרם המסחרי.

דיווח למוצרים ארוזים הנמכרים בזרם המסחרי

דיווח זה מיועד ליצרן/יבואן המוכר מוצרים לזרם התעשייתי ו/או עבור יצרן/יבואן המייבא באופן ישיר חומרי גלם ארוזים המשמשים אותו לייצור מוצריו.

הדיווח יכלול את  מספר המוצרים שנמכרו ו/או יובאו ומשקלם ו/או נפחם. כמו כן יש לדווח את סה"כ משקל האריזות לפי סוגי החומר השונים (ראה בטופס הדיווח על פי משפחות המוצר, קוד משפחת המוצר לזרם מסחרי הוא TR).

להסבר ודוגאמאות לאריזות בעלי מאפיינים דומים - לחץ כאן

לשאלות בנושא מאפייני אריזה דומים נא לפנות במייל inbal@tmir.org.il

*כמו כן, מעתה ניתן לדווח גם בשיטת 'דיווח על פי מחזור', לפי הכתוב מעלה

גובה דמי טיפול 

גובה דמי הטיפול יחושב על פי הנוסחה הבאה:

משקל האריזות שדווח כפול תעריף דמי הטיפול (לפי סוג החומר עבור הזרם המסחרי).

 
תמיר בתקשורת
הפח הכתום בישראל
מספר פחים
1
7
8
3
6
0
מספר תושבים מפרידים
5
0
5
7
2
7
6
פסלת אריזות שנאספה בטונות
1
1
2
6
0
1
אינסטגרםיוטיובפייסבוק
צרו קשר
תנאי שימוש      כל הזכויות שמורות לחברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)  © 2014
Website created by     כתיבה והפקת תכנים