תפריט נגישות

תכנית תגמול בתי עסק

קבלני איסוף

 

במהלך שנת 2015 תחל תמיר בהפעלת מערך תגמולים לבתי עסק שמטרתו עידוד והגברת איסוף פסולת אריזות פלסטיק בבית העסק. גם לך, קבלן האיסוף המורשה לפסולת אריזות מבתי עסק, יש חלק בתהליך הנ"ל.  

התהליך 

התהליך לקבלן איסוף

 המסמכים הנדרשים מקבלן האיסוף

תמיר תבדוק ותאשר את הדיווח שיתקבל מקבלן האיסוף באם הדיווח הועבר באופן מלא ותקין ובאם צורפו אליו המסמכים הבאים:

  • אסמכתא המעידה על שימוש בכלי אצירה להפרדת פסולת אריזות פלסטיק בבית העסקהסכם התקשרות עם קבלן האיסוף הכולל פירוט על הצבת כלי אצירה בבית העסק / חשבוניות שכירות חודשיות של כלי אצירה בבית העסק / חשבונית רכישת כלי האצירה של בית העסק / אחר.

 המסמכים הנדרשים מבית-העסק 

  • תעודת התאגדות או עוסק מורשה
  • אישור ניהול ספרים כחוק
  • אישור על ניכוי מס במקור
  • צילום צ'ק מבוטל התואם את פרטי החשבון לזיכוי / מכתב מהבנק המאשר את פרטי החשבון לזיכוי

במידה ובית העסק שלח בעבר טופס פתיחת בית עסק לתאגיד תמיר, יש לצרף אישור ניהול ספרים כחוק ואישור על ניכוי מס במקור בלבד.

  •  חשבונית לתמיר על סכום התמריץ המאושר.

התגמול שבית העסק זכאי לקבל 

התגמולים שבית העסק זכאי לקבל עבור ההפרדה באמצעות כלי אצירה ייעודי:

טבלת תמריצים

* המחירים אינם כוללים מע"מ

לדוגמה, בית עסק המפריד את פסולת אריזות הפלסטיק באמצעות מכולה של 21 קוב ומעלה יהיה זכאי לקבל תגמול של 2,400₪ + מע"מ עבור תקופת שימוש של שנה.

הבהרה: התגמול יינתן אך ורק עבור כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק בלבד.

 מסמכים להורדה 

 
תמיר בתקשורת
הפח הכתום בישראל
מספר פחים
1
7
8
3
6
0
מספר תושבים מפרידים
5
0
5
7
2
7
6
פסלת אריזות שנאספה בטונות
1
1
2
6
0
1
אינסטגרםיוטיובפייסבוק
צרו קשר
תנאי שימוש      כל הזכויות שמורות לחברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)  © 2014
Website created by     כתיבה והפקת תכנים