למד עוד

הצטרפות לתמיר - יצרנים יבואנים

איך יצרנים / יבואנים מיישמים את 'חוק האריזות'?

  1. מתקשרים עם תמיר בהסכם בהתאם לחוק האריזות
  2. מדווחים לתמיר על נתוני האריזות השונות

טרם התקשרת עם תמיר בהסכם? פנה אלינו עוד היום: 

סיגל אלבז: sigal@tmir.org.il / 054-7001005