תפריט נגישות

טריוויה ידע כללי

חינוך

 

משחק הטריוויה הזה כולל שאלות על ידע כללי בנושא איכות הסביבה. לכל שאלה ארבע תשובות אפשריות, ורק אחת מהן נכונה.

הכנות למשחק:

  • הדפיסו את השאלות שבקובץ המצורף. הדביקו אותן על גבי בריסטול משומש כדי לשמור על עמידותן במהלך המשחק.
  • כעת גזרו את הדף כך שכל שאלת טריוויה תופיע על "קלף" נפרד. כתבו את התשובות הנכונות בגב כל קלף.

 

מהלך המשחק:

  • מטילים קובייה כדי להחליט מי ישחק ראשון.
  • המשתתף הראשון שולף קלף, מקריא בקול את השאלה ואת ארבע התשובות האפשריות ואומר מהי התשובה הנכונה לדעתו.
  • יתר המשתתפים בודקים אם ענה נכון, לפי התשובה הכתובה בגב הקלף. אם צדק – הקלף נשאר אצלו. אם טעה – מחזירים את הקלף לערימה.
  • התור עובר למשתתף הבא.
  • המנצח הוא מי שענה נכון על מספר השאלות הגבוה ביותר, כלומר מי שיש לו הכי הרבה קלפים.

 טריוויה

התשובות הנכונות לשאלות הטריוויה:

1.  תשובה ב'

2.  תשובה ג'

3.  תשובה א'

4.  תשובה ג'

5.  תשובה ד'

6.  תשובה ב'

7.  תשובה ד'

8.  תשובה ג'

9.  תשובה ב'

10.  תשובה ג'

11.  תשובה ד'

12.  תשובה ג'

13.  תשובה ב'

14.  תשובה ד'

15.  תשובה א'

16.  תשובה ג'

17.  תשובה ב'

18.  תשובה ד'

19.  תשובה ב'

20.  תשובה א'

21.  תשובה א'

22.  תשובה ב'

23.  תשובה א'

24.  תשובה ב'

25.  תשובה ד'

26.  תשובה ד'

27.  תשובה ב'

28.  תשובה ג'

29.  תשובה א'

30.  תשובה ג'

31.  תשובה א'

32.  תשובה ב'

33.  תשובה ד'

34.  תשובה ג'

35.  תשובה א'

36.  תשובה ג'

37.  תשובה ב'

38.  תשובה א'

39.  תשובה ד'

40.  תשובה ב'

41.  תשובה ד'

42.  תשובה א'

43.  תשובה א'

44.  תשובה ג'

45.  תשובה ד'

46.  תשובה ג'

47.  תשובה ב'

48.  תשובה ד'

49.  תשובה א'

50.  תשובה א'

 
  קובץ להורדה

 
תמיר בתקשורת
הפח הכתום בישראל
מספר פחים
1
5
2
6
9
5
מספר תושבים מפרידים
4
6
1
4
9
4
6
פסלת אריזות שנאספה בטונות
9
4
2
5
7
אינסטגרםיוטיובפייסבוק
צרו קשר
תנאי שימוש      כל הזכויות שמורות לחברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)  © 2014
Website created by     כתיבה והפקת תכנים