תפריט נגישות

מונופול

הורים

 


הפעילות מבוססת על משחקי לוח. הרצפה משמשת כלוח משחק, והמשתתפים הם חיילי המשחק.

להכנת המשחק:

כדי לשחק נחוץ חדר עם רצפת מרצפות. חלל המשחק צריך להיות פנוי מחפצים ויש להרחיק ממנו שולחנות, כיסאות ופריטים שיפריעו למשחק.

  • מספר המשתתפים תלוי בגודל "לוח המשחק" ובגודל החלל שבו משחקים.
  • קבעו את מסלול המשחק. המסלול יכול להתפתל ימינה ושמאלה. קבעו מה יהיה כיוון התנועה וסמנו את המרצפות שיהיו משבצות ההתחלה והסיום. אפשר להוסיף חצים בפינות המסלול כדי לסמן לאן מתקדמים. הסבירו למשתתפים מה כיוון התנועה.
  • הכינו שתי קוביות משחק. אפשר להשתמש בקוביות קיימות או להכין לבד קוביות משחק גדולות מקופסאות קרטון בעלות פאות סימטריות.
  • הדפיסו מכאן בכמה עותקים את איורי הפחים בגודל שיתאים לגודל המרצפת. הניחו באופן אקראי את איורי הפחים על חלק מהמרצפות שלאורך המסלול. כל איור מייצג סוג אחר של משימות.
  • הדפיסו גם את המשימות השונות. מיינו את המשימות לערמות נפרדות לפי האיורים שהדפסתם. כך תדעו לבחור משימה לפי האיור שאליו תגיעו במהלך המשחק.

   


מהלך המשחק:

מטילים את הקוביות וקובעים מי משחק ראשון.

מונופולהמשתתף הראשון עומד במשבצת ההתחלה ומטיל את הקוביות. הוא מתקדם על המשבצות לפי מספר הצעדים שמראות הקוביות. אם הוא נעצר על גבי משבצת עם איור, מנחה המשחק שולף משימה שמתאימה לאותו איור ומקריא אותה.

על המשתתף לבצע את המשימה ולפעול בהתאם לתוצאת המשימה ולהוראות. לדוגמה: אם ענה נכון, ידלג שתי משבצות קדימה. אם התשובה שגויה, יחזור חמש משבצות אחורה.

אם ההוראות לא מתאימות למשבצת שבה הוא עומד, עליו לבצע את ההוראה עד כמה שאפשר. למשל, אם קיבל הוראה לחזור שמונה משבצות אחורה אבל הוא עומד במשבצת מספר 3 (ולכן יכול לחזור רק שתי משבצות אחורה),  עליו לחזור למשבצת מספר 1.

המנצח הוא המשתתף שמגיע ראשון למשבצת הסיום.

  

 קובץ להרדה

 

 
צרו קשר
תנאי שימוש      כל הזכויות שמורות לחברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)  © 2014
Website created by     כתיבה והפקת תכנים