תפריט נגישות

תהליך המחזור בחוק האריזות

מפרידים אריזות

 

החוק להסדרת הטיפול באריזות שנחקק בשנת 2011 מטיל על יצרנים/יבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות השירות חובה לעמוד ביעדי מחזור הקבועים בחוק. מטרת החוק היא לצמצם את פסולת האריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש אריזות בסופרמרקטחוזר באריזות. החוק הינו חלק מיישום תפישת אחריות יצרן מורחבת לפיה היצרן/יבואן ש"הכניס לשוק" את המוצרים על אריזותיהם הוא שאחראי לטפל באותן אריזות ולמחזר אותן. היצרן/יבואן נדרשים לדווח מדי שנה על משקל האריזות של המוצרים הארוזים שמכרו ולהתקשר עם "גוף מוכר" כדי לעמוד בדרישות החוק ולממן את כל עלויותיו. כדי לאפשר
ליצרן/יבואן לקיים את כל חובותיהם על פי החוק הוקם בסוף שנת 2011 תאגיד מחזור האריזות "תמיר". חברת תמיר היא גוף מוכר על ידי המשרד להגנת הסביבה, חברה לתועלת הציבור (חל"צ) הפועלת ללא מטרות רווח.

הרשויות המקומיות אחראיות ליישום הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי לפסולת אריזות בתחומן - להציב בשטחן פחים ייעודיים לסוגי פסולת שונים: אל הפחים הכתומים משליכים פסולת אריזות בלבד, הפחים הסגולים מיועדים לפסולת אריזות זכוכית, הפחים הכחולים מיועדים לנייר ולפסולת אריזות קרטון דק ואל המחזוריות יש להשליך פסולת מכלי פלסטיק עם פקק. בחלק מהרשויות פזורים גם פחים חומים לפסולת רטובה (פסולת אורגנית), פחים אפורים לאריזות מתכת וקרטוניות לאריזות קרטון גדולות. כל רשות פועלת לפי זרם הפרדת הפסולת שלה ובהתאם לו היא מציבה פחים רלוונטיים ליד בתי המגורים ובאזורי המיון. מימון הצבת הפחים נעשה על ידי תמיר באמצעות דמי הטיפול המשולמים לתמיר על ידי היצרנים/יבואנים החבים בחובות חוק האריזות.

תכולתם של הפחים הכתומים נאספת ומובאת למפעלי מיון עמם התקשרה תמיר בהסכם לאחר הליך תחרותי שקיימה,  ועומדים בדרישותיה של תמיר לגבי יכולת המיון וההפרדה של האריזות השונות. האריזות הממוינות כוללות אריזות מתכת (למשל אריזות מטרנה ומכלי תרסיסים לטיהור אוויר), קרטוני משקה, בקבוקי שתייה, אריזות מפלסטיק קשיח כמו אלה של מוצרי ניקיון, שקיות פלסטיק, קרטון ושאריות פסולת. אחרי תהליך המיון, מטופל כל אחד מהחומרים באופן שונה ומופנה למפעל מחזור מתאים בארץ או בחו"ל.

פסולת אריזות מתכת, למשל, עוברת התכה ונעשה בה שימוש חוזר בתעשיית הבניין. הניירמחזור פסולת אריזות עובר תהליכי מיון לפי עובי החומר וצבעו, ממשיך לתהליך רב-שלבי של פירוק לסיבים, סחיטה וחימום וחוזר כנייר טואלט, כנייר לבן או כנייר מעורב בהתאם לאיכות הפסולת שנקלטה ולמידת ההפרדה.

פסולת אריזות הפלסטיק עוברת למפעלי המחזור שם האריזות עוברות תהליכי שטיפה, גריסה ולעתים גם חימום, ומייצרים ממנו פתיתי פלסטיק דקים. הפתיתים משמשים לייצור מוצרים העשויים מפלסטיק ממוחזר: פחי אשפה, אריזות לפירות וירקות, ספסלים ועוד.

תמיר מוכרת את פסולת האריזות הממוינת למפעלי המחזור השונים. ההכנסות ממכירת החומרים משמשות למימון העלויות של תמיר ביישום הוראות החוק והדבר נלקח בחשבון בקביעת דמי הטיפול אותם גובה תמיר מהיצרנים/יבואנים. הרשויות המקומיות הנדרשות לחתום על הסכם עם תמיר, מקבלות מתמיר מימון עבור הצבת הפחים ופינוי הפסולת ועבור מהלכי חינוך והסברה. כך חוסכות הרשויות בעלויות ההטמנה שהן משלמות עבור פסולת לא מופרדת ואף חוסכות סבבי פינוי. גם מפעלים ובתי עסק חוסכים בעלויות ההטמנה ואף עשויים להרוויח כסף בזכות פסולת האריזות שמצטברת בחצרם.

 

 
תמיר בתקשורת
הפח הכתום בישראל
מספר פחים
1
7
8
3
6
0
מספר תושבים מפרידים
5
0
5
7
2
7
6
פסלת אריזות שנאספה בטונות
1
1
2
6
0
1
אינסטגרםיוטיובפייסבוק
צרו קשר
תנאי שימוש      כל הזכויות שמורות לחברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)  © 2014
Website created by     כתיבה והפקת תכנים