תפריט נגישות

קנסות ועיצומים

יצרנים ויבואנים

 

קנסות ועיצומים בגין אי עמידה בהוראות החוק

גובה העיצום אשר ניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה, לגבי אי עמידה ביעדי מחזור הוא 2,000 ש"ח בשנת 2012 ו- 2,500 ש"ח החל משנת 2013, לכל טון פסולת אריזות שלא בוצע לגביו מחזור.

לגבי הפרת הוראות אחרות של חוק האריזות ובינהם חובת התקשרות עם גוף מוכר ו/או אי קיום חובת הדיווח, נקבע עיצום כספי כקבוע בסעיף 61 (א)(3) לחוק העונשין (כפל קנס אם המפר הוא תאגיד).

 
תמיר בתקשורת
הפח הכתום בישראל
מספר פחים
1
7
8
3
6
0
מספר תושבים מפרידים
5
0
5
7
2
7
6
פסלת אריזות שנאספה בטונות
1
1
2
6
0
1
אינסטגרםיוטיובפייסבוק
צרו קשר
תנאי שימוש      כל הזכויות שמורות לחברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)  © 2014
Website created by     כתיבה והפקת תכנים