תפריט נגישות

מונחים עיקריים

יצרנים ויבואנים

 

 גיליון אריזה

גיליון אריזה הינו גיליון המפרט את מרכיביה השונים של האריזה לכל מוצר או משפחת מוצרים בעלי אריזה זהה.

בגיליון זה יפורטו נתוני האריזה בחלוקה לסוגי האריזות (אריזת מכירה, אריזה קבוצתית, אריזת הובלה) ולפי סוגי החומרים המרכיבים כל אחת מהאריזות הנ"ל.
גיליון האריזה מתייחס למרכיבי האריזה החד פעמיים בלבד ואינו כולל מידע לגבי האריזות הרב פעמיות.

א. ראה קובץ הסבר לגיליון אריזה

ב. פורמט טעינה לגיליון אריזה

אריזה רב פעמית 

אריזה רב פעמית הינה אריזה בעלת מפרט טכני המתאים לשימוש חוזר ונעשה בה שימוש חוזר בפועל על ידי יצרן/יבואן (למשל, משטח עץ).

אריזה רב פעמית תדווח בנפרד בכל שיטת דיווח (ראה קובץ טעינת דיווח לאריזות רב פעמיות) ולא ייגבו בגינה דמי טיפול.

אריזות שירות 

אריזת שירות הינה אריזה שהמוצר נארז בה בדרך כלל בנקודת המכירה (למשל, שקית קופה).

יש לדווח על משקל אריזות שירות תחת משפחת מוצר SE, וכן למלא גיליון אריזה בפורמט המצ"ב (ללא מאפייני אריזה קבוצתית)

אריזות מוצרים לזרם הביתי

אריזות של מוצרים המיועדים לצריכה ביתית ואשר הופכות לפסולת בבית הצרכן.

עבור אריזות אלו יחושבו דמי הטיפול על פי תעריף תמיר לאריזות בזרם הביתי.

אריזות מוצרים לזרם המסחרי 

אריזות של מוצרים המיועדים לצריכה מסחרית/תעשייתית ואשר הופכות לפסולת בבית העסק/מפעל.

עבור אריזות אלו יחושבו דמי הטיפול ע"פ תעריף תמיר לאריזות בזרם המסחרי.

 
תמיר בתקשורת
הפח הכתום בישראל
מספר פחים
1
7
8
3
6
0
מספר תושבים מפרידים
5
0
5
7
2
7
6
פסלת אריזות שנאספה בטונות
1
1
2
6
0
1
אינסטגרםיוטיובפייסבוק
צרו קשר
תנאי שימוש      כל הזכויות שמורות לחברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)  © 2014
Website created by     כתיבה והפקת תכנים