תפריט נגישות

הפרדת פסולת – למה כדאי?

בתי עסק

 

פסולת הינה משאבים אשר סיימו את תפקידם ואין לנו יותר צורך בהם

מוצרים שאין לנו צורך בהם ושלל אריזות שנזרקות ללא טיפול תופסים מקום רב ומכלים משאבים, הן בתהליך הייצור שלהם הדורש אנרגיה רבה והן במאמצים להיפטר מהם. הטמנת פסולת היא שיטה מיושנת, מזהמת ובזבזנית. למרות זאת, 80% מהפסולת המיוצרת בישראל עדיין מועברת להטמנה. פסולת מוטמנת פולטת חומרים רעילים לאוויר ולאדמה. המשמעות היא לא רק שרוב הפסולת שאנו מייצרים תופסת קרקע – משאב מוגבל בישראל בפרט ובכדור הארץ בכלל – אלא גם שקרקע זו נפגעת. אך זו לא הבעיה היחידה, כל פסולת שמועברת להטמנה משמעותה בעצם זריקת המשאבים הגלומים בה לפח. במקום לבצע בהם שימוש חוזר או למחזר אותם, מפיקים חומרי גלם חדשים ממשאבי הטבע ההולכים ואוזלים (כריתת עצים לייצור נייר וקרטון, נפט לייצור פלסטיק, חול מחופי הים לייצור זכוכית וכדומה).

אחת השיטות המשמעותיות ביותר להפחתת הטמנה היא הפרדת פסולת במקור, מיונה, והעברתה לשימוש חוזר או מחזור. האחריות לקידום התהליך היא שלנו, ולנו ניתנת האפשרות  למנוע מחסור בחומרים שונים בעתיד על ידי החזרתם למעגל הייצור כחומרי גלם.

בעשור האחרון, מצויה ישראל בתהליך מעבר מואץ ממשק מוטה הטמנה לעבר משק מוטה מיחזור ושימור משאבים.
כחלק מהמהלך לצמצום הטמנה הטיל המשרד להגנת הסביבה היטל הטמנה על כל טון פסולת שמועבר להטמנה. בעולם התעשייה רוב הפסולת המצטברת בחצר בית העסק היא פסולת יבשה בעלת נפח גדול הגורר עלויות גבוהות של פינוי והטמנה. 

לעומת זאת, אם תפריד את הפסולת בבית העסק ותפנה אותה באמצעות קבלני איסוף מורשים, תוכל להפיק תועלת כלכלית מפסולת האריזות שלך. אם תפריד את פסולת אריזות הפלסטיק שמצטברת בחצר בית העסק ותאסוף אותה בכלי אצירה ייעודי, תהיה זכאי לקבל תגמול תקופתי עבור השימוש בכלי האצירה.

התגמול בגין שימוש בכלי אצירה ייעודיים להפרדת פסולת אריזות פלסטיק יועבר לבית העסק כל חצי שנה. התגמול יקטין עבורך את העלות השנתית של כלי האצירה. גם העלות השנתית של פינוי האשפה המעורבת תקטן,  בעקבות הפרדת אריזות הפלסטיק ובעקבות הפחתת כמויות האשפה המעורבת.

לקריאה נוספת על תגמול לבתי עסק לחץ כאן.

פסולת אריזות תעשייתית קרטוןפסולת אריזות תעשייתיתפסולת אריזות תעשייתיתפסולת אריזות תעשייתיתפסולת אריזות תעשייתיתפסולת אריזות תעשייתית

לפרטים נוספים אנא צרו עמנו קשר במייל: Asakim@tmir.org.il

 
תמיר בתקשורת
הפח הכתום בישראל
מספר פחים
1
3
3
6
1
1
מספר תושבים מפרידים
4
4
8
5
7
0
0
פסלת אריזות שנאספה בטונות
8
2
7
1
9
אינסטגרםיוטיובפייסבוק
צרו קשר
תנאי שימוש      כל הזכויות שמורות לחברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)  © 2014
Website created by     כתיבה והפקת תכנים